Sheepdogcenter -
Het lidmaatschap kost 60 euro per maand inclusief een hond. Voor elke extra hond wordt 5 euro in rekening gebracht.
Een gezinslid krijgt korting en betaald 30 euro per maand, eveneens inclusief een hond.

Als eerste zal ieder asprirant lid de basis beginselen moeten kunnen, zoals het lopen op twaalf uur positie (balans), afliggen op commando, links en rechtsom en een kleine outrun.

Mocht u dit nog niet kunnen bestaat er de mogelijkheid om, voordat u lid wordt van het Sheepdogcenter, lessen te volgen. Er zijn diverse trainers actief  binnen het Sheepdogcenter.

Zodra de handler en hond dit onder de knie hebben en zij zelfstandig de schapen in de pen kunnen zetten en een koppeltje trainingsschapen uit de pen kunnen halen, worden zij in het bezit gesteld van de sleutel die toegang geeft tot de trainingsvelden en de keet.
 

 Momenteel hebben we weer een paar plekjes vrij voor beginnende én gevorderde handlers. Stuur een email met uw gegevens, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de regels die zijn opgesteld door het Sheepdogcenter.

Het bankrekeningnummer van het Sheepdogcenter is 544521129.