Sheepdogcenter -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier onder een paar basiscommando's met fluitsignalen, maar je kunt natuurlijk je eigen fluitsignalen kiezen.
 
Lie down 
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
Lie Down:(of Af) Dit is "de noodrem" voor de hond. Een border collie kan in een enkele seconde afliggen. Sommige honden stoppen alleen even met lopen. Bij "Lie Down" blijven sommige honden staan, vaak met hum kop laag en wat door de voorpoten gezakt. Dit mag ook, het is een 'stop'teken, waardoor de hond niet verder gaat.
 
 
Walk on 
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
 
 
Walk on:(of Loop verder) Hierbij loopt de hond recht op de schapen af. Dit commando wordt gebruikt bij zowel de fetch als bij de drive. Een gevorderde Border zal hierbij zelf correcties uitvoeren om de kudde in een rechte lijn telaten lopen.
 
 
Come bye
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
 
 
Come bye: (of Linksom) De hond rent (met de klok mee) om de kudde heen. Je moet het bekijken vanuit de positie van de hond. Dit is in het begin wat lastig, maar dat leer je vrij snel.
 
 
 Away
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
 
 
Away: (of Rechtsom) De hond rent (tegen de klok in) om de kudde heen. Ook hierbij moet je het vanuit de positie van de hond bekijken .
 
 
That'll do  
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.
 
That'll do: (of Klaar) Dit is het commando voor het stoppen met het werk. De hond moet hier komen. Het werk zit erop!